A la découverte du texte

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Ստեփանյան Վլադիմիր
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Lingva
Abstract
Ձեռնարկում տրված է ֆրանսիական դասական գրողների բնագիր ստեղծագործությունների վերլուծությունը համապատասխան վարժությունների համակարգով: Այն համահունչ է օտար լեզվի ուսուցման ժամանակակից պահանջներին, կարող է նպաստել ֆրանսերեն սովորողների գրագիտությանը, գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացմանը և բնագիր տեքստերի ինքնուրույն մեկնաբանման, ստեղծագործական կարողությունների ձևավորմանը: Գիրքը բովանդակության կառուցվածքի և մեթոդաբանական տեսակետից ունի գործնական ուղղվածություն՝ տեսական խնդիրների ընդգրկումով:
Description
Keywords
Citation
Collections