Monographs

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  A la découverte du texte
  (Lingva, 2005) Ստեփանյան Վլադիմիր
  Ձեռնարկում տրված է ֆրանսիական դասական գրողների բնագիր ստեղծագործությունների վերլուծությունը համապատասխան վարժությունների համակարգով: Այն համահունչ է օտար լեզվի ուսուցման ժամանակակից պահանջներին, կարող է նպաստել ֆրանսերեն սովորողների գրագիտությանը, գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացմանը և բնագիր տեքստերի ինքնուրույն մեկնաբանման, ստեղծագործական կարողությունների ձևավորմանը: Գիրքը բովանդակության կառուցվածքի և մեթոդաբանական տեսակետից ունի գործնական ուղղվածություն՝ տեսական խնդիրների ընդգրկումով:
 • Item
  ФРАНЦУЗСКАЯ НЕОРОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗА
  (Lingva, 2017) Хачатрян Наталия
  Настоящим исследованием в литературоведение вводится понятие «французская неоромантическая проза», определяется ее тематика и жанровая система, в широком историко-литературном контексте анализируются характерные черты художественного творчества ряда французских прозаиков – Жюля Верна, Матиаса Вилье де Лиль-Адана, Жюля Барбе д’Оревильи, Альбера Робида, Лотреамона, Пьера Лоти, Луи Буссенара, Октава Мирбо, Эмиля Габорио. Результаты исследования и материал, введенный в научный оборот, могут быть использованы в дальнейших литературоведческих и междисциплинарных исследованиях французской литературы XIX века, «неоромантизма» как самостоятельного течения, в курсе лекций по истории мировой и французской литературы. Книга предназначена как для филологов, так и для широкого круга читателей.
 • Item
  Litterature Française Le Moyen Age Et La Renaissance
  (Lingva, 2004) Khatchatrian Nathalie