Թարգմանությունը՝ որպես մշակույթների փոխներթափանցման ձգողական դաշտ։ 2-րդ կլոր սեղանի նյութեր