Didactic publications

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  ԱՄՆ-ի պատմություն
  (Lingva, 2014) Գևորգյան Ռուբեն
  Ձեռնարկում համառոտ շարադրված է ԱՄՆ քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական պատմությունը մինչև 21-րդ դարի սկիզբը:Այն համապատասխանում է ուսումնական պլանով նախատեսված համապատասխան դասընթացին ներկայացվող պահանջներին և օգտակար կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են ԱՄՆ պատմությունով:
 • Item
  Մեծ Բրիտանիայի պատմություն
  (Lingva, 2004) Գևորգյան Ռուբեն
  Ձեռնարկում համառոտ շարադրված է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական պատմությունը հին ժամանակներից մինչև XXI դարի սկիցբ: Այն համապատասխանում է ուսումնական պլանով նախատեսված համապատասխան դասընթացին ներկայացվող պահանջներին և օգտակար կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են Մեծ Բրիտանիայի հին և նորագույն պատմությամբ: