Didactic publications

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Անտիկ գրականության պատմություն
    (Lingva, 2002) Խաչատրյան Նատալյա
    Սույն ուսումնական ձեռնարկը ստեղծված է հեղինակի դասախոսությունների հիման վրա և նախատեսված է բուհերի հումանիտար բաժինների ուսանողության համար: Ձեռնարկի առաջին բաժինը նվիրված է հին հունական, երկրորդը՝ հռոմեական գրականությանը: