Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն։ Զ Պրակ։ Գիտական աշխատություններ։ Նվիրվում է պրոֆ. Ֆ.Խլղաթյանի ծննդյան 70-ամյակին